Page 1 - November2020
P. 1

De Nieuwe Plaggensteker
              De Nieuwe Plaggensteker

                      Maandkrant
                      Maandkrant


             voor het dorp Hoenderloo                        Nummer 245
             voor het dorp Hoenderloo
                                                  jaargang 21
                                                 november 2020
    Plein voor Dorpshuus winterklaar maken    Ons dorp winterklaar maken is al jaren onderdelen, maar zeker ook snoeien. In werden uiteraard afgevoerd. Maar het
    en jaren een mooie klus voor de tweede het werkschema worden dan ook de lin- plein werd ook helemaal aangeveegd. De
    DoeDag van het jaar. Zwerfvuil oprui- des op het plein voor ‘t Dorpshuus fietsenrekken aan de kant en daar ook
    men en blad blazen/harken zijn dan vaste meegenomen en na de werkmorgen staan schoonmaken. Bij de heg daar achter
                      ze er dan kaal bij.         werd geschoffeld en zo kreeg het plein
     In deze
     Plaggensteker o.a.     Waar zou dit dan ergens
     moeten zijn? Is dit wel in
     Hoenderloo?

                      Door die verrekte corona kon de DoeDag een flinke schoonmaakbeurt.
     Tja, wat moeten we hier      uiteraard ook niet doorgaan en dus was Om alles in één keer aan te pakken was
     nu weer over denken.       het om ons dorpsgebouw niet echt klaar een té grote klus. Dus hebben de mannen
     Welke heks was dat?
                      voor de winter. Dat viel de vrijwilligers- meerdere keren hun maandagmorgen
                      groep van de Hoenderlose plaggenhut opgeofferd om het hele terrein rond ‘t
                      ook op en ze besloten de handen nu rond- Dorpshuus winterklaar te maken.
                      om ‘t Dorpshuus uit de mouwen te steken Gelukkig hadden ze bij het werk goed en
                      op maandagmorgen. Bij de plaggenhut is professioneel gereedschap ter beschik-
                      er in deze tijd weinig te doen en dus king. Goede snoeischaren, maar ook een
                      besloot men om de omgeving van ‘t  bosmaaier, grasmaaier enz. Het grasveld
                      Dorpshuus aan te pakken.      rechts van het gebouw was echt aan een
     Beste Zee .... waarmee       De bomen werden gesnoeid en de takken opknapbeurt toe, evenals het pad dat daar
     stond je dan nu weer in                               ligt. Ook dat hebben ze
     de Plaggensteker?                                  aangepakt en u kunt
                                               zich er zeker van over-
                                               tuigen door het zelf te
                                               gaan bekijken. De
                                               achterkant van het
                                               gebouw werd ook niet
                                               vergeten en ze hebben
                                               zelfs de dakgoot daar
                                               schoongemaakt.
     Deze maand toch heuglijk                               Hulde mannen! Fijn
     nieuws van onze eigen                                dat jullie de tijd
     Gym Trim!                                      genomen hebben om
                                               het hier aan te pakken!
       De Nieuwe Plaggensteker - pagina 1
   1   2   3   4   5   6