Page 1 - Maart 2021
P. 1

De Nieuwe Plaggensteker
              De Nieuwe Plaggensteker

                      Maandkrant
                      Maandkrant


             voor het dorp Hoenderloo                        Nummer 249
             voor het dorp Hoenderloo
                                                  jaargang 22
                                                  maart 2021
    Happy Stones veroveren ook Hoenderloo    Loop je te wandelen of te fietsen door Die kan men overal tegen komen en zou iedereen het dus ook kunnen. Gea
    Hoenderloo of door de prachtige natuur meerdere mensen in Hoenderloo zijn Coldenhoff heeft dit fenomeen geïntro-
    die ons dorp rijk is, kun je zo maar een daar verantwoordelijk voor. Hoe leuk en duceerd in Hoenderloo en geeft er ook
    heel gaaf, vrolijk steentje zien liggen. gaaf is het als extra toetje om zo’n workshops in. Velen hebben het inmid-

     In deze
     Plaggensteker o.a.     Geen mannetje uit
     Hoenderloo, maar nu wel
     heel belangrijk voor VIOS!


     Uiteraard kon er in ons      vrolijke kleinnood te ontdekken, zeker in dels flink omarmd. Mede omdat kinderen
     dorp ook gestemd worden.     deze barre coronatijden.      het vaak ook heel leuk vinden om ze
     In ‘t Dorpshuus.
                                        bijvoorbeeld samen te versieren en dan te
                      Deze stenen worden Happy Stones   verstoppen. En natuurlijk zelf nieuwe te
                      genoemd en maken vinders ook    vinden. Heel wat kinderen in ons dorp
                      daadwerkelijk blij. Een Happy Stone is zijn er al maar wat druk mee, zo ook
                      een steen die door iemand mooi   Nikki Jeths. Ze heeft er inmiddels al
                      beschilderd is en vervolgens ergens ontzettend veel gemaakt en wie weet
                      neergelegd om de vinder blij te maken. hebben mensen thuis een echte ‘Nikki’-
                      Als je zo'n steen vindt               steen. Meer kinderen
     Niet ken je dorp, maar       mag je deze meene-                 doen immens hun
     wel iets waar iets heel      men naar huis, of op                best om anderen een
     lekkers uit gaat komen.      een ander plekje neer-               leuk momentje te
                      leggen om iemand                  geven. We zijn trots
                      anders een geluksmo-                op iedereen die dit
                      mentje te bezorgen.                 doet voor een ander.
                      Niet alleen de vinders               Men kan op de face-
                      beleven er veel plezier               bookpagina Happy
                      aan, maar het maken                 Stones Hoenderloo
                      wordt door de cre-                 zien hoe veel er
                      atievelingen ook als                gemaakt en gevon-
     Wandelen met een wan-       hartstikke leuk erva-                den worden. En hoe
     delcoach. Kan heel ver-      ren. Het maakt niet uit               prachtig ze zijn! Ga
     helderend zijn!          wat er op de steen                 zo door allemaal.
                      komt te staan en zo                 Het is geweldig!
                                          De Nieuwe Plaggensteker - pagina 1
   1   2   3   4   5   6