Page 1 - Augustus 2020
P. 1

De Nieuwe Plaggensteker
              De Nieuwe Plaggensteker

                      Maandkrant
                      Maandkrant


             voor het dorp Hoenderloo                        Nummer 242
             voor het dorp Hoenderloo
                                                  jaargang 21
                                                 augustus 2020
    Henri beste jeu de bouler van de straat    Afgelopen maand was er op 3 woens- ter Gangelweg. Dat had te maken met Geschiedenis
    dagavonden extra activiteit op de vaak een jeu de boulestoernooi van de Even een stukje geschiendenis: Het spel
    zo verlaten jeu de boulesbanen op de Speldermarkweg tussen de Krimweg werd niet door de Fransen maar door de
    hoek van de Paalbergweg en de Mees- en de Paalbergweg. Gezellig dat het Grieken als eerste gespeeld. Het was
                      was!                echter geen spel om de tijd te verdrijven,
     In deze                                nee jeu de boules van toen kan meer
     Plaggensteker o.a.         Normaal gesproken komen de buurtjes in gezien worden als kogelstoten. Onder
                      de zomermaanden vaker bij elkaar.  meer jeu de boules ( zoals wij het nu ken-
                      Spontaan even buurten, een waterfeest nen) werd gespeeld als krachtspel. Het
     Zo is het maar net. Ons
     dorp is veel te mooi om er
     doorheen te sjezen.


     Volop groen-geel-paars in
     ons dorp ondanks het
     gemis van de kermis.


                      op straat, of noem maar op. In het bra- waren daarentegen de Romeinen die van
                      derieseizoen zien ze elkaar ook vaak op het spel een behendigheidsspel maakten.
                      woensdag tegen het einde van de bra- Het spel zoals zij het toentertijd speel-
     Klary, waar kijk je zo       derie rond de bierkar, maar tja ..... de bra- den, staat bij ons nu bekend als het jeu de
     tevreden en vol trots       derie gaat dit jaar niet door. Iemand in de boules zoals wij het kennen.
     naar?               straat nam het initiatief om elkaar dan
                      drie weken lang op woensdag te ont- Dat de oudste deelnemer na 3 wedstrijd-
                      moeten op de jeu de boulesbaan aan het avonden het meest bedreven van de hele
                      einde van de straat. Gelukkig vonden straat was, zal weinigen verbazen bij dit
                      meer buurtjes het een leuk plan en oude spel. Henri Zeevalkink zei dat hij
                      schreven ze zich in.        puur voor de lol mee deed, maar dan
                      Met een mooi aantal werd op 23 juli ge- moet je oppassen. Al vaker sloeg de man
                      start en na wat beginstrubbelingen werd vervolgens toe en liet hij de concurrentie
                      al snel duidelijk hoe het spel (of de sport) achter zich. Henri, gefeliciteerd met deze
     Geen commentaar - zon-       gespeeld moest worden. Via het lot werd prachtige overwinning en wat was je blij
     der woorden dus dan        steeds een koppel gevormd en zo werden met je medaille.
     maar!               de ballen van dit eeuwenoude spel  Op pagina 7 nog wat meer foto’s van
                      veelvuldig ter hand genomen.    deze gave buurtactiviteit. Top initiatief!
                                          De Nieuwe Plaggensteker - pagina 1
   1   2   3   4   5   6