Page 1 - Maart 2020
P. 1

De Nieuwe Plaggensteker
              De Nieuwe Plaggensteker

                      Maandkrant
                      Maandkrant


             voor het dorp Hoenderloo                        Nummer 237
             voor het dorp Hoenderloo
                                                  jaargang 21
                                                  maart 2020
    Jan lid van verdienste van Hoenderloo’s Belang    Tijdens de algemene ledenvergadering een agendapunt voor hem ingeruimd, klus geweest en Jan vond het nu tijd om
    van de vereniging Hoenderloo’s   al stond die niet op de agenda die er een punt achter te zetten. Jan wordt 8
    Belang kreeg één van de aanwezigen iedereen gekregen had. Het moest  april 83 jaar en dan mag je het toch wat
    even de schrik van zijn leven. Er was namelijk een verrassing blijven. rustiger aan doen. Lees je dat Jan .....

     In deze
     Plaggensteker o.a.     Een stoplicht in ons dorp.
     Dat komt niet heel vaak
     voor.


     Helaas ligt het normale      Middelpunt van een deel van de vergade- rustiger aan doen!Staat niet echt in je
     leven op zijn gat door het    ring was Jan Pasveer. Tot zijn eigen gro- woordenboek geloof ik.
     Corona-virus.
                      te verbazing werd zijn naam genoemd;
                      iets wat hij echt niet verwacht had. Dat Jan kunnen we gelukkig nog heel vaak
                      was maar goed ook, want anders was de door het dorp zien fietsen op zijn trouwe
                      kans redelijk groot geweest dat hij niet oude ijzeren ros. Een electrische fiets
                      was komen opdagen. Wat was nu de  hoeft niet, want deze is nog prima! Het
                      reden waarom hij in het zonnetje gezet kan maar zo zijn dat Jan weer ergens iets
                      werd?                gedaan heeft zoals de vlaggen bij de kerk
                                        ophangen, het monument bij de
     Vrachtwagen met nieuwe       Eén van de vele dingen die Jan al heel Heldringkerk bijhouden (plantjes rege-
     lantaaarnpalen. Voor ons      lang doet is, eigenlijk op dit moment len, plantjes er in en later er weer uit,
     dorp!               was, het bijhouden van een knipselkrant. water geven enz.) of hij komt van zijn
                      Daarin verzamelde hij werkelijk alles vrijwilligerswerk op de begraafplaats.
                      wat maar met ons dorp te maken had. Hij Hij is één van de mannen die op don-
                      kopieerde alles en maakte verschillende derdag daar onderhoudswerkzaamheden
                      boekwerken voor meerdere mensen in verrichten. Een paar van de dingen die
                      Hoenderloo. Dit heeft hij gedaan voor Jan doet voor ons dorp.
                      Hoenderloo’s Belang en als men al die
                      vele papieren op een stapel zou leggen Op het moment dat tijdens de vergade-
                      dan zou het een beste klus zijn om die ring werd voorgesteld om Jan Lid van
     Deze man heeft zijn laat-     berg papier te beklimmen. Door al die Verdienste te maken waren de reacties
     ste vergadering van H.B.      jaren dat Jan dit bijgehouden heeft is een van de leden meteen heel positief. Jan
     gehad. Jammer!           groot geschiendenisboek van ons dorp vindt dat anderen misschien wel meer
                      bij elkaar verzameld. Dat is een beste doen dan hij, maar het komt je toe Jan!
                                          De Nieuwe Plaggensteker - pagina 1
   1   2   3   4   5   6