Page 1 - December 2020
P. 1

De Nieuwe Plaggensteker
              De Nieuwe Plaggensteker

                      Maandkrant
                      Maandkrant


             voor het dorp Hoenderloo                        Nummer 246
             voor het dorp Hoenderloo
                                                  jaargang 21
                                                 december 2020
    Dorpskerstboom een prachtige traditie    Voor velen toch echt een tijd om naar uit donkere tijden en dat is nu zowel letter- steen bij te dragen, samen met een mede-
    te kijken, de periode dat de dorpskerst- lijk als figuurlijk van toepassing. werker. Geeft toch heel mooi zijn ver-
    boom op zijn tijdelijke plaats staat bij ‘t               bondenheid met Hoenderloo aan. Nog
    Dorpshuus. Als een lichtbaken in  De mensen van loon- en grondverzetbe- steeds!
                      drijf Essenstam mogen steevast een
     In deze              mooie boom uit het bos van Staatsbos- Naast de dorpskerstboom heeft HZV ook
     Plaggensteker o.a.         beheer halen, in goed overleg natuurlijk. nog 4 kleinere kerstbomen op 2 plaatsen
                      Die wordt dan met alle zorg op zijn plek in ons dorp gezet. Voor wat extra licht en


     December, dus het )korte-
     re) jaaroverzicht van het
     bijna afgelopen jaar 2020.


     Een rieten dak opknap-
     pen. Maar van welk
     gebow dan?
                      gezet en goed stevig ook. In de loop van sfeer in de vreemde coronatijd, en om de
                      de jaren is er een prima systeem gemaakt HZV-actie om van Hoenderloo een nog
                      om er voor te zorgen dat de boom heel mooier kerstdorp te maken, te ondersteu-
                      stevig staat.            nen. Er wordt overigens massaal gehoor
                                        aan gegeven blijkbaar en wat is het ge-
                      De HZV zorgt er steevast voor dat de weldig mooi verlicht in delen van Hoen-
                      dorpskerstboom er weer komt te staan en derloo. Dat is echt genieten!
     Wegwerkzaamheden.         ook dat de lampjes er in ge-
     Toch niet van de Woeste      hangen worden. Leden van
     Hoefweg?              de Hoenderlose onderne-
                      mersvereniging zoeken een
                      moment uit en dan verzorgt
                      Ronald Dros een hoogwer-
                      ker. Ze zijn er een paar
                      uurtjes druk mee en heel
                      vaak zoeken ze een tijdstip
                      uit dat het flink koud is.
                      Ook knap natuurlijk.
     Moeders mooiste. Wie is      Hoe mooi is het ook, dat lid
     dat en waarom staat hij in     Nico Willemsen van het
     de Plaggensteker?         Lierderholt uit Beekbergen,
                      ieder jaar present is om zijn
                                          De Nieuwe Plaggensteker - pagina 1
   1   2   3   4   5   6