Page 1 - Juii 2021
P. 1

De Nieuwe Plaggensteker
              De Nieuwe Plaggensteker

                      Maandkrant
                      Maandkrant


             voor het dorp Hoenderloo                        Nummer 254
             voor het dorp Hoenderloo
                                                  jaargang 22
                                                 augustus 2021
    Ronan beste jeu de bouler van de straat    Vorig jaar vond het eerste Speldermark- wrange coronatijd toch een gezellig was na de verbeten strijd slechts 1 puntje
    weg-jeu-de-boules-toernooi plaats op de moment met elkaar te hebben. Het was en het was Ronan die deze sportieve
    banen achter de dierenartspraktijk. Een een gezelligheidssucces en dit jaar vond strijd in zijn voordeel beslechtte. Een
    initiatief van een aantal buurtjes om in de de tweede editie plaats.  knap staaltje werk van de op dat moment

     In deze
     Plaggensteker o.a.     Hé Simone, sta je er nog
     een keertje in? Waarvoor
     dan?


     De Hoenderlose driekleur     De eerste avond was op 21 juli en na de nog 12-jarig Hoenderloër. Nu is hij
     en een drankje. Waar was     poulesavonden vond op 4 augustus de alweer een stuk ouder!
     dat feestje?
                      finaleavond plaats en de grote vraag was Ronan heeft niets aan het toeval vergela-
                      natuurlijk of het Henry Zeevalkink zou ten, want tussen de wedstrijden door was
                      lukken om zijn titel te prolongeren.  hij flink aan het oefenen, samen met zijn
                                        moeder en zijn broertje. Loon na werken
                      Uiteindelijk was het wel heel spannend en we kunnen stellen: “Goed gedaan
                      wie zich tot kampioen mocht laten kro- Ronan! Gefeliciteerd!”
                      nen, alleen deed Henry in die strijd niet Naast de grote winnaar Ronan was de
                      mee. Het bleek te gaan tussen Ronan gezelligheid en saamhorigheid ook een
     Jan Smit is in Hoenderloo     Plant en Menno Dijkstra. Het verschil groot plusplunt. Onder het genot van een
     geweest. Waar en waar-                              hapje en een drankje met
     voor dan wel?                                   de buren een paar gezel-
                                              lige momenten hebben. Is
                                              toch top!
                                              En tja .... waar winnaars
                                              zijn, zijn ook verliezers en
                                              de één heeft er wat meer
                                              moeite mee dan de ander.
                                              Onttroonde  kampioen
                                              Henry had het even lastig,
     Alec, wat sta je daar te                             ongeveer 1½ seconde.
     stralen! Tussen allemaal                             Daarna zocht hij het
     mooie spulletjes.                                 ergens anders in en daar is
                                              hij ook goed in.
                                          De Nieuwe Plaggensteker - pagina 1
   1   2   3   4   5   6