Page 1 - November 2019
P. 1

De Nieuwe Plaggensteker
              De Nieuwe Plaggensteker

                      Maandkrant
                      Maandkrant


             voor het dorp Hoenderloo                        Nummer 233
             voor het dorp Hoenderloo
                                                  jaargang 20
                                                 november 2019
    Grote drukte bij gezellige intocht Sinterklaas    Waar kwamen al die kinderen van-  Pieten zouden naar Hoenderloo    was richting ‘t Dorpshuus werd de straat
    daan die op zaterdag 16 november  komen en dat is toch één van de   meteen weer samen opgeruimd. Opa Eef
    ongeduldig stonden te wachten op het mooiste dagen van het jaar.    van Ark veegde zelfs de uitwerpselen
    schoolplein. Sinterklaas en zijn zwarte                 van het paard van Bob van Bon zonder
                      De gasten uit Spanje moesten ook heel klagen op. Ja opa, je zult wel vaker poep
     In deze              blij geweest zijn bij het zien van zo’n vol moeten opruimen de komende tijd!
     Plaggensteker o.a.         schoolplein. Sint nam alle tijd om de In ‘t Dorpshuus werd de komst van     Wim in zijn element met
     gitaar. Wat een gave lezing
     gaf hij in de kleine Arcke!


     Ach gut! Zo te zien hele-
     maal munt. En dan kun je
     blijkbaar overal slapen!
                      kinderen een hand te geven nadat hij ze Sinterklaas en de zwarte Pieten volop
                      bijna een jaar niet gezien had. Vooral gevierd. Met liedjes, met luidkeels zing-
                      heel vrolijke gezichten en de Pieten en, met strooigoed, ranja en speculaas,
                      deden gelukkig weer lekker gek. Er wer- een polonaisse en vele, vele foto’s die
                      den er drie gemist, maar gelukkig bleek gemaakt werden. Van Sinterklaas met
                      dat de veegpieten zo druk waren met blad een kind of met zwarte Piet, van de
                      vegen dat ze de tijd totaal vergaten. gezellige sfeer in ‘t Dorpshuus. Daar
                      Meneer Karel mocht zoals altijd Sin- werden ook de prijzen uitgereikt van de
     Flink de handen uit de       terklaas officieel welkom heten, nadat kleurwedstrijd. Wat waren er veel kleur-
     mouwen steken tijdens de      Sinterklaas ook heel veel prachtige platen ingeleverd. Sint was er echt van
     Doedag.              tekeningen in ontvangst had genomen. onder de indruk. Daarnaast werden ook
                                        prijzen gegeven voor de fraai versierde
                      Met VIOS voorop, aangevuld door een fietsen, karren en dergelijke. Die waren
                      paar muziekpieten van Sinterklaas, ging allemaal echt heel erg mooi en maakten
                      een lang lint van Sinterklaas, Pieten, kin- de optocht nog mooier.
                      deren en (groot)ouders via Veldheim Sint en Pieten, nogmaals welkom in
                      naar de vaste stopplaats aan de Plaggen- Hoenderloo. We hopen dat u een fijne
                      stekersweg. Altijd is het daar fantastisch tijd heeft in ons dorp en dat u nog maar
                      versierd en staat er warme choco-  heel veel cadeautjes zult gaan geven,
     Deze klus wordt echt heel     lademelk voor iedereen die daar zin in want in Hoenderloo wonen alleen maar
     serieus genomen. En zo       heeft. Soms is het chocomelk + en dat heel lieve kinderen! Echt waar!
     hoort het ook!           smaakt werkelijk geweldig.     Er staan meer foto’s op de site van HAJO
                      Nadat de lange stoet weer vertrokken en Hoenderloo.
                                          De Nieuwe Plaggensteker - pagina 1
   1   2   3   4   5   6