Page 1 - Oktober 2019
P. 1

De Nieuwe Plaggensteker
              De Nieuwe Plaggensteker

                      Maandkrant
                      Maandkrant


             voor het dorp Hoenderloo                        Nummer 232
             voor het dorp Hoenderloo
                                                  jaargang 20
                                                 oktober 2019
    Muzikaal cadeau van St. Callistus en VIOS    Hoe trots mag Hoenderloo zijn op haar prachtige muziek. Zo ook op zaterdag 12 housiasme en vrolijkheid. Daar kan
    eigen muziekkorps. Over een paar jaar oktober, samen met een harmonie hele- VIOS volop op vertrouwen en hopelijk
    bestaat het zelfs 100 jaar en nog steeds maal uit Kerkrade. Het was een genot om nog vele, vele jaren van genieten. Hij en
    maken de muzikanten regelmatig   daar bij aanwezig te zijn.     VIOS hebben deze vuurdoop samen
                                        glansrijk doorstaan.
     In deze              ‘s Morgens werden de gasten uit Kerk-
     Plaggensteker o.a.         rade, die in Arnhem zaten voor dit week- Voor de pauze speelde St. Callistus een
                      end, in ‘t Dorpshuus welkom geheten en flink aantal nummers en wat een niveau
                      werd kennis gemaakt. Op deze zaterdag bereikten ze. De vereniging blijkt één
     Wim zit helemaal op zijn
     plek. Op de praatstoel,
     maar waar dan wel?


     Dit krijg je als je Van Ark-
     jes ergens samen neer zet.
     Waar. Pagina 11.                      werd in het dorpsgebouw gezamenlijk van de 15 harmonieën van Kerkrade te
                      geoefend. s Avonds zou men namelijk zijn en het kan niet anders dan dat ze
                      een concert geven met twee nummers die zeker niet één van de mindere is. Gaan
                      alle muzikanten samen zouden spelen. we van uit in ieder geval. Na de pauze
                      Een uitdaging, zeker omdat St. Callistus speelde VIOS en ook zij hebben hun
     Een Abraham die niet op      een harmonie is en VIOS een fanfare. In beste beentje voorgezet. Zoals Liza
     de foto wilde. Had je beter    tegenstelling tot de fanfare bestaat een Bruggeling in haar dankwoord aangaf
     wel kunnen doen!          harmonie niet uitsluitend uit koperbla- kwamen nog wel wat punten voor verbe-
                      zers, slagwerkers en saxofoons, maar tering in aanmerking, maar het publiek
                      ook uit houtblazers als klarinet, dwars- kon ook volop genieten.
                      fluit, hobo en fagot.
                      Dat beide vormen van orkest zeker  Bij beide verenigingen was er ook volop
                      samen kunnen spelen werd aan het einde ruimte voor solisten om van zich te laten
                      van een machtig mooi concert bewezen. horen. De namen van St. Callistus zijn
                      De beide dirigenten hebben laten zien aan de redactie niet bekend, maar
                      hun vak volop te verstaan. Bij St. Vincent van Hunen kreeg heel veel lof
     Karel in opperste concen-     Callistus is dat Ferry Logister en bij van iedereen voor zijn geweldige solo.
     tratie. Zoals we hem ken-     VIOS Luuk de Bakker. De laatste staat Spatzuiver en heel melodieus.
     nen. Maar waar?          nog maar een half jaartje voor het
                      Hoenderlose orkest, maar wat een ent-   (zie verder op pagina 7)
                                          De Nieuwe Plaggensteker - pagina 1
   1   2   3   4   5   6