Page 11 - Januari 2020
P. 11

Nieuws en activiteiten
                           Nieuws en activiteiten    Nieuwjaarslunch           Wandelen met lunch         Sandi Wieferink in het Dorpshuus en op
    Op zondag 5 januari 2020 organiseerden Wandelen is een gezonde bezigheid. maandagavond van 20 tot 21.15 uur in
    wij een Nieuwjaarslunch van 12 tot 14 Daarom willen wij wekelijks op een IKC Hei&Bos. Beide lessen worden
    uur in het Dorpshuus: een gezellige maandag-, dinsdag, woensdag- of don- begeleid door Sandi Wieferink. Voor het
    activiteit waar wij elkaar het beste derdagmorgen om 11 uur starten bij het volgen van de yoga-lessen wordt ge-
    hebben gewenst voor 2020. Dit alles Dorpshuus. De wandeling zal ongeveer 5 werkt met een strippenkaart voor 5 of 10
    onder het genot van een heerlijke lunch. km zijn. Aansluitend gaan wij genieten keer en je neemt je eigen matje mee. De
    Er waren ruim 60 inwoners aanwezig. van een heerlijke lunch, bereid door jon- eerste kennismakingsles is gratis.
    Inmiddels denken wij al weer na over een geren van DHG. Op deze oproep in de
    volgende activiteit in april.    nieuwsbrief zijn 5 aanmeldingen bin- Inloopochtenden
                      nenkomen, helaas met voorkeur voor De inloopochtend op vrijdag tussen tien
    Cursus valpreventie         verschillende ochtenden. Ook zijn wij in en twaalf uur in het Dorpshuus loopt nu
    Op 15 januari was er een voorlichtings- overleg met DHG in hoeverre de lunch al een jaar en gaat gezellig door. Het is
    bijeenkomst. Hier kwamen helaas maar bij DHG nog mogelijk is gezien de een laagdrempelige inloop voor iedere
    weinig mensen op af. Bij voldoende ontwikkelingen rond DHG. Wat daar ook inwoner die daar behoefte aan heeft of
    belangstelling organiseren wij in februari uit komt: wij vinden wel weer een het gewoon leuk vindt om anderen te ont-
    een cursus valpreventie, gespreid over 4 oplossing. Wij horen graag wie er nog moeten. Voor een kopje koffie, voor
    bijeenkomsten. Er zijn nu 5 aanmel- meer belangstelling hebben voor deze advies en hulp op vele vlakken (comput-
    dingen binnen en wij hebben 10 mensen activiteit en naar welke ochtend uw ers, reparaties en formulierenhulp), voor
    nodig om dit kostendekkend te kunnen voorkeur uitgaat.         een praatje of een spelletje. Kortom:
    aanbieden. De kosten voor de deelne-                  Elkaar gezellig ontmoeten en helpen.
    mers bedraagt 40€ per persoon voor de Yoga-maandag           Tijdens de inloopochtend op vrijdag kunt
    volledige cursus. Als het bij 5 aan- Wekelijks is er op maandagochtend van u ook handwerken.
    meldingen blijft, moeten wij helaas deze 9 tot 10.15 uur yogales onder leiding van
    cursus annuleren i.v.m. te hoge kosten
    voor HNI en de deelnemers. Aanmelden
                         Menu voor    19 februari:
    kan nog tot vrijdag 31 januari via    Menu voor    19 februari:
    hni@hoederloo.nl.

    Nieuw: Spelletjesmiddag op dinsdag
    Vanaf dinsdag 14 januari 2020 organi-
    seren wij een inloopmiddag van 1    uur
    in het Dorpshuus. De eerste keer was al
    goed bezet! Je kunt genieten van een kop
    koffie met wat lekkers, een goed gesprek
    en je kunt allerlei spelletjes doen.
    Kortom: een gezellige middag!

                              Gebonden bloemkoolsoep met
    De moestuin-kennis gevraagd!            Gebonden bloemkoolsoep met
    Naast het Dorpshuus ligt een stuk grond,
                         gehaktballetjes, sukadelapje, worteltjes
    wat braak ligt. Wij hebben het plan    gehaktballetjes, sukadelapje, worteltjes
                            met peterselie, aardappelpuree,
    opgevat om deze grond dit voorjaar om      met peterselie, aardappelpuree,
    te vormen in een moestuin. Het beheren
                                    tutti frutti
    van de moestuin is een mooie aanvulling            tutti frutti
    op de activiteiten van de inloop op dins-
    dag en vrijdag. Wij zijn daarom op zoek                  Inloop vanaf 17.00 uur
    naar inwoners, die hier meer verstand                  Opgeven en afmelden uiterlijk
    van hebben dan wij: hoe richt je een
    moestuin in: in welke periode moet er                   zaterdag 15 februari bij
    wat gezaaid/geplant worden, om het hele                Tonny Westerveld - 0657551350
    jaar door te kunnen oogsten. Vindt u het
    leuk om hierin mee te denken of te doen:
    mail of bel dan even!
                                         De Nieuwe Plaggensteker - pagina 11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16