Page 11 - December 2020
P. 11

Op 2 februari verzamelden 24 mannen en
                                        1 dame zich rond 6.45 uur in 't Dorps-
                                        huus voor de inmiddels beroemde kla-
                                        verjasmarathon die zijn oorsprong heeft
                                        bij sv Beatrix. Er werd gekaart van 07.00
    Voor aspirant slagwerker Werner   jaar bestond onze eigen Oranje Comité tot 19.00 uur en gaandeweg de dag kwam
    Ludwig was het een gedenkwaardige  Hoenderloo (OCH) maar liefst 75 jaar en de stemming er steeds meer in. In deze
                      de vereniging stuurde elke maand een ar- 12 uur werden in totaal 13 'boompjes'
                      tikel over de geschiedenis naar de redac- gespeeld en aan het begin van de avond
                      tie in aanloop naar de apotheose, een kon de winnaar bekend gemaakt worden.
                      spetterend feest in november. Die helaas Tot grote vreugde van velen bleek Henry
                      niet door ging. Daarin kwamen veel fei- Zeevalkink zich met verve tot de kampi-
                      ten naar voren en uiteraard ook een groot oen van de dag gekaart te hebben en hij
                                        kon dus gehuldigd worden. Op de foto


    avond met zijn allereerste concert. Op de
    laatste woensdag van de maand is het
    DCH-avond in 't Dorpshuus. De januari-
    verenigingsavond (29 januari) stond
    voor een deel in het teken van de jubi-
    larissen en dat waren er nogal wat. Zes aantal (oude) foto's. Daarbij ook van een
    trouwe leden kregen een prachtige bos eerder bestuur, ergens ver terug.
    bloemen. Staand vlnr Geertje Hendriks                  wordt hij geflankeerd door de nummer 2
    (40 jaar), Willy van Bruggen (25 jaar),                 John (Feyenoord) Radstaat en de num-
    Fenny Dros (50 jaar), Mariet Hendriks                  mer 3 Wim (AJAX) Wolfswinkel. Groot-
    (25 jaar). Zittend vlnr Jos Hartman (25                 ste winnaar was eigenlijk iedereen, want
    jaar) en Yvonne van Dam (25 jaar). Dit                 men had een geweldig leuke dag gehad.

                                        Deze maand werden 2 volleybalteams
                                        van GTH/Torpedo in een nieuw tenue
                                        gestoken door DeRo Dienstverlening.
                                        Zowel het eerste damesteam als de zeer
                                        enthousiaste mini's spelen de wedstrijden
                                        vanaf dat moment in prachtige nieuwe
                                        tenues.
                                            (zie verder pagina 15)
                                         De Nieuwe Plaggensteker - pagina 11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16