Page 13 - Januari 2020
P. 13

Politienieuws


                  Het nieuwe jaar is alweer bijna een maand
                  oud. Gelukkig worden de dagen alweer wat
                  'langer'. Om met de verkeerszaken te begin-
                   nen: er vonden vier aanrijdingen plaats
                    (buiten de bebouwde kom) met alleen
                    materiële schade. Eén bestuurder lette
                    niet op, corrigeerde en reed daarbij
                    tegen een boom. Ook werden er een zwijn en een edelhert aangereden. Vier keer werd
                    er gebeld over een verdachte situatie en drie keer werd de politie gebeld om hulp te ver-
                    lenen. Er werd één keer aangifte gedaan van mishandeling en ook werd er een groene
                    container weggenomen. Misschien heeft iemand de verkeerde container per ongeluk in de
                    tuin staan??

                    Helaas moet ik ook een (poging) woninginbraak melden in het buitengebied van
                     Hoenderloo. Laten we met z'n allen scherp zijn en blijven op verdachte situaties! Tot
                     slot nog het volgde: Er komen diverse klachten van school IKC Hei & Bos aan de
                    Middenweg ivm de overlast van hondenpoep. Zowel ouders en kinderen stappen regel-
                    matig in de hondenpoep rond de school. Zou u als hondenbezitter hier wat meer reke-
                    ning mee kunnen houden en de poep op willen ruimen als uw hond binnen de bebouwde
                    kom poept? Iets verder doorlopen en uw hond kan lekker zijn/haar behoefte in het bos
                   doen! Dit voorkomt een hoop overlast !
                   Vast bedankt voor de medewerking.                                        Met vriendelijke groeten,
                                        Petra van Doorn
                                        petra.van.doorn@politie.nl
                                        twitter: polhurk


      Nieuws van de dorpscontactpersoon


     Zoals Petra hierboven al aangegeven mij ook altijd blijven. Hetgeen er nu
     heeft (ze heeft het gras mooi voor mijn speelt doet me ontzettend pijn. Voor de
     voeten weggemaaid) is de eerste maand meeste oud medewerkers geldt dat het
     van 2020 al weer bijna voorbij. Ieder internaat toch in je hart blijft zitten en
     jaar denk je dat het een saaie en lange dat merk ik ook als ik oud leerlingen
     januarimaand wordt, zo na de feestda- spreek. Natuurlijk hebben ze hun
     gen. Maar eigenlijk kom je ook ieder tijdelijke verblijf destijds wel eens
     jaar weer tot de conclusie dat je in een vervloekt, maar de meesten kijken toch
     poep en een scheet al in februari zit.  terug op een best mooie tijd met de kans een groep mensen naar het hoofdkan-
     2020. Een nieuw jaar en Hoenderloo op een nieuwe en betere toekomst. Dat toor van Pluryn om daar te protesteren
     zal vast en zeker weer bruisen! Veel kwetsbare jongeren nu de dupe zouden en de gevolgen van een sluiting dui-
     activiteiten, veel vrijwilligers die actief kunnen worden van het gezeik (sorry) en delijk te maken. Of het nut heeft gehad?
     zijn, hopelijk heel veel plezier!  gekonkel over geld is verschrikkelijk. Geen idee. Vaak zijn die lui keihard en
                      Eigenlijk is schandalig een nog veel gaat het alleen maar over de cijfertjes
     Inmiddels kan ik melden dat de com- beter woord. Naast de immense invloed en dat is het enige dat telt.
     missie voor de seniorentocht bijeen is die een eventuele sluiting heeft op de
     gekomen en dat die binnenkort op pad jongeren, werken er natuurlijk ook enke- Ik zal proberen u als inwoner op de
     gaat om te kijken of wat ze bedacht le honderden mensen, waaronder mede- hoogte te houden van zaken die bij mij
     hebben voor dit jaar haalbaar en leuk dorpsgenoten. Die mensen dreigen hun langs komen over Hoenderloo. Als u nu
     is.                baan te verliezen. En dan uiteraard nog iets heeft waar u mee zit en ik zou er
                      de invloed voor het dorp. Het grootste eventueel iets in kunnen betekenen,
     De mensen die me al jaren kennen zwaard van Damocles hangt boven de neem contact op! Praten kan altijd!
     zullen wel verwachten dat ik het in mijn dokterspraktijk en ik moet toch niet Ik ben te bereiken, het liefst via de mail
     column ook moet hebben over de  denken dat ......... nee, daar moet ik zeker robspelde@planet.nl of met een briefje
     Hoenderloo Groep. In de tijd dat ik er niet denken. Wat zou een dorp zijn zon- in de bus, Krimweg 11.
     zo’n 18 jaar voor de klas heb gestaan der zo’n goede dokterspraktijk als die we Ik hoor graag van u!
     op de Meester Gangelschool was het nu hebben. Als het goed is ben ik op het     Met hartelijke groet,
     nog het Jongenshuis en dat zal het voor moment dat u dit leest mee geweest met       Rob Spelde
                                         De Nieuwe Plaggensteker - pagina 13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18