Page 14 - December 2020
P. 14

In ons dorp worden door meerdere
     inwoners plastic doppen gespaard
     voor een heel goed doel. Met elke
     harde plastic dop steunt men de
     hulphond  (www.geleide-
     hond.nl). Dat kunnen
     doppen zijn van pakken
     melk, vla, potten pin-
     dakaas, schoonmaakmidde-
     len enz. Zo’n 400 doppen is
     ongeveer 1 kg en levert dan €0,22
     cent op. Voor de aankoop van een puppy is 4500 kg nodig en
     voor de opleiding ook nog eens 6800 kg. Er zijn dus nogal wat
     doppen nodig, maar als meerdere mensen mee sparen kan het
     heel snel oplopen.

     Bij deze een oproep om de doppenspaarders te helpen en
     schone doppen (visueel gehandicapten zoeken de doppen uit,
     in te leveren bij:
     Janny Verschuur (Paalbergweg 31)
     Marja v.d. Brink (Miggelenbergweg 8)
     Ria Junge (Miggelenbergweg 2.

      De Nieuwe Plaggensteker - pagina 14
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19