Page 15 - December 2020
P. 15

Op 9 februari kon de (toen nog)  doorn een petitie met meer dan 4000 tussen de Vijf Woningen en Apeldoorn
    Hoenderlose kunstenares Marijke de handtekeningen aangeboden aan burge- gaf het voor de meeste Hoenderloërs
                      meester Ton Heerts met het verzoek aan
                      de gemeente om haar verantwoorde-
                      lijkheid te nemen voor de Hoenderloo
    Jongh haar werken exposeren in museum                  overlast en moest men bijvoorbeeld
    de kleine Arcke. Er was lekker wat                   omrijden via de Berg en Dalweg. Vooral
    animo en ze heeft ook wat schilderijen                 de werkzaamheden op de kruising bij de
    verkocht. Voor haar was het ook een Groep als jeugdzorglocatie. Het trok lan-
    topdag!               delijke publiciteit. Deze maand zijn
    De algemene ledenvergadering van de
    Dorpsraad Vereniging Hoenderloo's
    Belang vond plaats op 2 maart en dat
                                        Brouwersweg was ingrijpend. De eerste
                                        werkzaamheden op die plek was het
                      nieuwe lantaarnpalen geplaatst langs de maken van ruimte voor de nieuwe t-
                      Apeldoornseweg. Meteen uiteraard met splitsing. Er werden bomen gerooid en
                      LED-armaturen. Op 8 maart had Mieps grote containers op de Brouwersweg
                      van der Loo, de pettenman van    waren bestemd om alles in af te voeren.
                      Hoenderloo, de dag van zijn leven. Zijn Een hartverwarmende actie van enthou-
                      mooiste petten werden geëxposeerd in siaste ruiters van fjordenmanege
                      museum de kleine Arcke. Hij trok met Fjordhest-Gard. Door corona konden er
                                        geen lessen en activiteiten plaats vinden
                                        en kwam er ook geen geld binnen. De
    was de laatste vergadering van secretaris                kosten bleven echter wel doorgaan (voer,
    Paul de Jongh. De bevlogen bestuurder                  verzorging e.d.), en dus had men geld
    ging verhuizen, Hoenderloo uit, en daar-                bijeen gekregen vanuit de leerlingen en
    door was hij genoodzaakt te stoppen. Hij
    werd meteen al node gemist. De aan-
    wezige leden stemden unaniem in om
    dorpsgenoot Jan Pasveer tijdens deze
    vergadering te benoemen tot Lid van ver-
    dienste voor alles wat deze inmiddels 83-
    jarige voor het dorp Hoenderloo betek- zijn 100 petten veel belangstelling en ook
                      de Stentor besteedde er aandacht aan.
                      Corona sloeg toe in maart en in dit num-
                      mer moest helaas melding gedaan wor-
                      den van een lange rij activiteiten die
                      meteen al afgelast waren (Paasspektakel, alle andere betrokkenen van maar liefst
                      bevrijdingslunch, jaarvergadering van 1600 euro. De cheque werd op 29 maart
                      het Dorpshuus, dineren in 't Dorpshuus, overhandigd aan een totaal verraste fam-
                      Koningsdag, seniorentocht, Markt rond ilie Van Bon. Een super lieve actie die in
                      de Kark, activiteiten NHI). Dat hakte er moeilijke tijden zeer welkom was!
                      flink in. Er was vanaf ongeveer 19 maart
                      wat overlast als men naar Apeldoorn
    end heeft en nog steeds doet. Voor Jan wilde met de auto, aangezien er gewerkt
    hoefde het allemaal niet zo, maar het werd aan de N304. Vanaf Otterlo tot aan
    komt hem zeer zeker toe. Op 5 maart Apeldoorn is de weg aangepakt en verbe-
    werd op het gemeentehuis van Apel- terd. Uiteraard vooral op de plekken
                                         De Nieuwe Plaggensteker - pagina 15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20