Page 5 - Maart 2021
P. 5

Colofon                Odilia echt al 60 jaar!
       Colofon     De Nieuwe Plaggensteker is een uit-
     gave van HAJO en is bestemd voor
      alle Hoenderlose huishoudens.
           Redactie:
       Rob Spelde 055-3781363 en
          06-20683177

      Vormgeving/foto’s: Rob Spelde
     contactpersoon drukker McWindos:
         Remco Kuiperij
         0544 - 373 242

         klachten bezorging:
        robspelde@planet.nl

          Advertenties
        robspelde@planet.nl

          06-20683177

       Abonnementen voor buiten
       Hoenderloo € 35,00 per jaar.

     Aanleveren van ideeën en copy kan
      rechtstreeks bij de redactie of via
           E-mail:
        robspelde@planet.nl
          Krimweg 11
        7351 AS Hoenderloo
                                        Ja Odilia Modderkolk. Misschien heb je
           website                          even de ijdele hoop gehad dat er in de
     www.hajo-hoenderloo.nl                        Nieuwe Plaggensteker geen aandacht zou
                                        zijn voor het feit dat je op 6 maart 60 jaar
         Oplage: 750 stuks                       geworden bent. Geen kans ..... in Hoen-
       De redactie aanvaardt geen                    derloo zijn er altijd wel vrienden en
     aansprakelijkheid voor fouten die in                 vriendinnen die de hele wereld er op attent
        deze uitgave voorkomen.                     maken. Het leek de redactie wel eens leuk
                                        om een foto te plaatsen van het neerzetten
                                        van het spandoek bij jullie in het weiland
                                        voor het huis. Er is door ons ook geen foto
                                        gemaakt met jou voor dat spandoek, dus
                                        dacht je er wellicht goed van af te komen.
                                        Nou nee dus!
                                        We vinden dat er zeker aandacht geves-
                      tigd mag worden op het feit dat je je zesde kruisje hebt gekregen. Je staat altijd klaar
                      voor je familie en je vrienden en je hebt al heel veel mensen een hartstikke leuke
                      workshop gegeven bij jouw eigen Creadiel. Zeer velen hebben door jou ontdekt dat ze
                      ongekende creatieve kwaliteiten hebben.
                      Uiteraard wilden we wel een foto van je plaatsen en om geen argwaan te wekken
        Uiterste inleverdatum:    hebben we even op je facebook pagina gekeken om er eentje uit te kiezen. We hebben
         zaterdag 17 april     er eentje gekozen van jou met je grote steun en toeverlaat Hans. Mede ook omdat
                      Hans die aandacht vast ook wel leuk vindt.
      De volgende N.P. komt uit op   Odilia, nog van harte gefeliciteerd met deze leeftijdsmijlpaal en we hopen dat je er nog
      De volgende N.P. komt uit op
       dinsdag 27 april        vele mooie jaren aan vast plakt met je prachtige familie!
       dinsdag 27 april
        (onder voorbehoud)
        (onder voorbehoud)
       eel leesplezier
      V Veel leesplezier


                                          De Nieuwe Plaggensteker - pagina 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10