Page 5 - Augustus 2020
P. 5

Colofon               Symbolische afsluiting
       Colofon     De Nieuwe Plaggensteker is een uit-
     gave van HAJO en is bestemd voor
      alle Hoenderlose huishoudens.
           Redactie:
       Rob Spelde 055-3781363 en
          06-20683177

      Vormgeving/foto’s: Rob Spelde
     contactpersoon drukker McWindos:
         Remco Kuiperij
         0544 - 373 242

         klachten bezorging:
        robspelde@planet.nl

          Advertenties
        robspelde@planet.nl

          06-20683177

       Abonnementen voor buiten
       Hoenderloo € 35,00 per jaar.

     Aanleveren van ideeën en copy kan
      rechtstreeks bij de redactie of via  Inmiddels is de pijnlijke en keiharde die ergens werkt op het terrein s er vast
           E-mail:        angst dat het Jongenshuis dicht zou gaan geweest. De directie zit er, maar ook
        robspelde@planet.nl     helaas waarheid geworden. De instelling meerdere andere disciplines die er waren
          Krimweg 11        voor jeugdhulpverlening is er na zo’n voor de jongeren. Alles moest uiteraard
        7351 AS Hoenderloo     170 jaar niet meer en dat doet pijn. Heel in het teken staan van de jongeren en
                      veel pijn. Door gigantisch slecht beleid waarschijnlijk heeft iedereen die op het
           website        of juist door een heel sluw en intens laag internaat gezeten heeft ook wel eens een
     www.hajo-hoenderloo.nl      voorop bedacht beleid (oké, deze op- gesprek gehad ergens in het gebouw.
                      merking neem ik voor mijn rekening - Uiteraard was er ook een receptie en er
         Oplage: 750 stuks
       De redactie aanvaardt geen   red) moest de Stichting op 1 augustus de waren vier dames die alle gasten en
     aansprakelijkheid voor fouten die in deuren sluiten. En bedankt Pluryn! Jullie medewerkers ontvingen. Voor dit recep-
        deze uitgave voorkomen.   zullen wel trots zijn op jullie zelf.  tie-team ook een hard gelach dat ze
                                        straks niet meer op hun vertrouwde plek-
                      De redactie heeft begrepen dat er voor je het werk konden doen waar ze de
                      alle kinderen een plek gevonden zou zijn afgelopen vele jaren met zo veel plezier
                      en dat hopen we dan ook maar. Echter, gewerkt hebben. Op 31 juli hebben ze
                      een passende plek zoals ze beloofd aan het einde van de werkdag met z’n
                      hebben, is nog maar zeer de vraag. viertjes de deur samen symbolisch voor
                                        de laatste keer op slot gedaan. Ze pro-
                      Hoe triest is het als je nu over het terrein beerden er heel knap iets van te maken en
                      van het jongenshuis loopt ..... geen reu- het ging met een lach en een flinke traan.
                      ring, lege panden en een hele tijd volle Toch wel even een momentje zeg! Na
                      containers met huisraad. Sombere getui- 170 jaar de laatste keer de sleutel om-
                      gen van leegstand. Het is toch eigenlijk draaien. Heftig en giga triest!
                      nog steeds niet te
        Uiterste inleverdatum:
        zaterdag 19 september    bevatten dat het zo
                      ver heeft moeten
                      komen.
      De volgende N.P. komt uit op
      De volgende N.P. komt uit op
     dinsdag 29 september        Het historische ge-
     dinsdag 29 september
        (onder voorbehoud)      bouw Kampheuvel
        (onder voorbehoud)
                      doet al vele jaren
       eel leesplezier
      V Veel leesplezier        dienst als kantoren-
                      pand van de in-
                      stelling en iedereen
                                          De Nieuwe Plaggensteker - pagina 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10