Page 5 - Oktober 2019
P. 5

Colofon            Geboren in              gram. Even zwaar overigens als de
       Colofon
                                           tweeling Bas en André bij hun
                                            geboorte samen wogen.
                      ........
     De Nieuwe Plaggensteker is een uit-                        De tweede knappe vent
     gave van HAJO en is bestemd voor De redactie is heel verheugd              is geboren op 18
      alle Hoenderlose huishoudens.  dat er weer melding                  september  en
                      gemaakt kan worden                   zijn naam is
           Redactie:       van een geboorte. Nee, er              Boaz Robert Pieter
       Rob Spelde 055-3781363 en   kunnen zelfs twee nieuwe wereldburgers Radstaat. Wat waren zijn ouders Ray-
          06-20683177       genoemd worden. Twee jongens.    mond en Talita blij en trots toen Boaz het

      Vormgeving/foto’s: Rob Spelde  De eerste mooie gozer is Nick en hij is BOAZ
     contactpersoon drukker McWindos: op 13 augustus geboren. Hij woont met
         Remco Kuiperij      een zeer trotse papa en mama in Arn-
         0544 - 373 242
                                   NICK
         klachten bezorging:
        robspelde@planet.nl

          Advertenties
        robspelde@planet.nl

          06-20683177

       Abonnementen voor buiten
       Hoenderloo € 35,00 per jaar.

     Aanleveren van ideeën en copy kan
      rechtstreeks bij de redactie of via
           E-mail:                          levenslicht zag. Voor Talita en Raymond
        robspelde@planet.nl                       is het ook hun eerste kind en met Boaz
          Krimweg 11                          heeft Hoenderloo er een echte nieuwe
        7351 AS Hoenderloo                       inwoner bij. Hij was 55 cm lang en woog
                      hem, maar wie in Hoenderloo kent papa 3885 gram.
           website        Bas Huisman niet? Hij heeft zeker nog
     www.hajo-hoenderloo.nl      goed bindingen met ons dorp, al is het Papa’s, mama’s, maar zeker ook de opa’s
                      alleen al dat Nick’s opa en oma er en oma’s en andere familieden, van harte
         Oplage: 750 stuks     wonen. Voor Kim en Bas Huisman is
       De redactie aanvaardt geen   Nick het eerste kindje en toen hij geboren gefeliciteerd met deze kerels. Geniet er
     aansprakelijkheid voor fouten die in werd was hij 54 cm en woog hij 3976 van met volle teugen en heel, heel veel
        deze uitgave voorkomen.                     geluk gewenst.
                       Edward is echt een kwart eeuw
        Uiterste inleverdatum:
        zaterdag 16 november


      De volgende N.P. komt uit op
      De volgende N.P. komt uit op
     dinsdag 26 november
     dinsdag 26 november
        (onder voorbehoud)
        (onder voorbehoud)
                      Mijlpalen in het leven. Daar zijn er wel een aantal van en op zondag 6 oktober was
       eel leesplezier
      V Veel leesplezier        het zo ver voor Edward de Geit. De medewerker van Wolfswinkel Groentechniek werd
                      op de dag 25 jaar en op de avond daarvoor was het feest voor de jongste de Geit telg.
                      Edward, van harte gefeliciteerd en nog vele, vele jaren erbij graag.
                                          De Nieuwe Plaggensteker - pagina 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10