Page 5 - April 20121
P. 5

Colofon            Remco blaast 50 kaarsjes uit
       Colofon     De Nieuwe Plaggensteker is een uit-
     gave van HAJO en is bestemd voor
      alle Hoenderlose huishoudens.
           Redactie:
       Rob Spelde 055-3781363 en
          06-20683177

      Vormgeving/foto’s: Rob Spelde
     contactpersoon drukker McWindos:
         Remco Kuiperij
         0544 - 373 242

         klachten bezorging:
        robspelde@planet.nl

          Advertenties
        robspelde@planet.nl

          06-20683177

       Abonnementen voor buiten
       Hoenderloo € 35,00 per jaar.

     Aanleveren van ideeën en copy kan
      rechtstreeks bij de redactie of via
           E-mail:
        robspelde@planet.nl
          Krimweg 11
        7351 AS Hoenderloo

           website
     www.hajo-hoenderloo.nl

         Oplage: 750 stuks
       De redactie aanvaardt geen
     aansprakelijkheid voor fouten die in
        deze uitgave voorkomen.   Op 12 april was het feest bij Maureen Vlaskamp en het feestvarken Remco v.d. Linde
                      aan de Krimweg ... Remco ontkwam er niet aan dat hij vanaf die dag door het leven
                      gaat als een vijftiger. Familie en vrienden hebben voor deze heuglijke gebeurtenis een
                      Abraham neer gezet, inclusief een bushalte. Remco komt oorspronkelijk uit Twello,
                      maar hij wou zelf, na 6 jaar met Maureen in Deventer (De Worp) gewoond te hebben,
                      weer terug naar Hoenderloo. Voor
                      de rust, de ruimte en de natuur. Een
                      ideale plek om lekker met de 2
                      hondjes te kunnen wandelen en te
                      genieten.

                      Remco, van harte gefeliciteerd en
                      uiteraard nog vele jaren erbij in
                      goede gezondheid!
        Uiterste inleverdatum:
         zaterdag 15 mei


      De volgende N.P. komt uit op
      De volgende N.P. komt uit op
       dinsdag 25 mei
       dinsdag 25 mei
        (onder voorbehoud)
        (onder voorbehoud)
       eel leesplezier
      V Veel leesplezier


                                          De Nieuwe Plaggensteker - pagina 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10