Page 5 - November2020
P. 5

Colofon
       Colofon     De Nieuwe Plaggensteker is een uit-
     gave van HAJO en is bestemd voor
      alle Hoenderlose huishoudens.
           Redactie:
       Rob Spelde 055-3781363 en
          06-20683177

      Vormgeving/foto’s: Rob Spelde
     contactpersoon drukker McWindos:
         Remco Kuiperij
         0544 - 373 242

         klachten bezorging:
        robspelde@planet.nl

          Advertenties
        robspelde@planet.nl

          06-20683177

       Abonnementen voor buiten
       Hoenderloo € 35,00 per jaar.

     Aanleveren van ideeën en copy kan
      rechtstreeks bij de redactie of via
           E-mail:
        robspelde@planet.nl
          Krimweg 11
        7351 AS Hoenderloo

           website
     www.hajo-hoenderloo.nl

         Oplage: 750 stuks
       De redactie aanvaardt geen
     aansprakelijkheid voor fouten die in
        deze uitgave voorkomen.


                      Sommige mensen doen er veel voor om in de Nieuwe Plaggensteker te komen. Neem
                      nou Henri Zeevalkink. Heeft hij er in het begin van dit jaar al in gestaan omdat hij zo
                      nodig het klaverjastoernooi moest winnen, later trok hij ook weer alle aandacht door
                      de eerste editie van het Speldermarkweg Jeu de Boules Toernooi (SJBT) op zijn naam
                      te schrijven. Weer in de dorpskrant van Hoenderloo dus. En nu weer! Al kon hij er
        Uiterste inleverdatum:    eigenlijk niet veel aan doen dat hij op 10 november 1960 geboren werd. Maar het was
        zaterdag 12 december     dus wel 60 jaar geleden en zoiets gaat echt niet ongemerkt voorbij in de buurt, de
                      Speldermarkweg. Een groot feest zat er echter niet in, in het jaar waarin hij een
      De volgende N.P. komt uit op   droomreis had willen maken van vele weken door Amerika. Dat die reis niet door kon
      De volgende N.P. komt uit op
     dinsdag 22 december        gaan was een grote teleurstelling voor Zee! Maar zoals hij is, niet bij de pakken neer
     dinsdag 22 december
                      gaan zitten en door.......! Zijn verjaardag niet groots kunnen vieren was ook echt een
        (onder voorbehoud)
        (onder voorbehoud)
                      zware deceptie en helemaal niet vieren was blijkbaar geen optie. Uiteraard hing er
       eel leesplezier
      V Veel leesplezier        een spandoek op zijn huis en de levensgenieter heeft er vervolgens maar het beste van
                      gemaakt. Een hapje en een drankje op een statafel en dan maar een feestje in zijn een-
                      tje. Henri, nog van harte en graag nog vele jaren erbij in goede gezondheid.
                                          De Nieuwe Plaggensteker - pagina 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10