Page 7 - Oktober 2019
P. 7

zal ergens een mooi plekje krijgen. Ook
                                        kwam de uitnodiging om een keer op
                                        bezoek te komen in Kerkrade. Er is een
                                        muzikale vriendschap gesmeed van twee
                                        bijna 100-jarige verenigingen; VIOS
                                        vieet in 2021 haar eeuwfeest en St.
                                        Callistus in 2022

                                        Na het geweldige concert hebben de mu-
                                        zikanten van beide verenigingen er, als
                                        de geruchten kloppen, nog een heel mooi
                                        feestje van gemaakt voordat de bus de
                                        gasten uit Kerkrade terug naar Arnhem
                                        brachten.

    De absolute climax was dat de 60  De voorzitster van St.
    muzikanten samen een compilatie van Callistus, Anne Marie
    Bon Jovi en de mars Arnhem speelden. Loman-Peters had na haar
    Wat een geluid, wat een volume, wat een dankwoordje aan VIOS
    genot! Heerlijk om daar getuige van te nog een cadeautje als
    zijn geweest. Voor de muzikanten moet extra dank voor de fijne
    het ook geweldig zijn geweest om met zo dag samen met VIOS. Een
    veel muzikanten te kunnen spelen. En beeldje en een versiering
    wat te denken hoe mooi dat moest zijn met daarop de trots van
    voor de dirigenten. De Bakker stond voor Kerkrade, voetbalclub
    het orkest bij het nummer van Bon Jovi Roda JC. Liza nam het vol
    en Logister bij de mars Arnhem.   trots in ontvangst en het
    Twee druk bezochte lezingen Wim Wolfswinkel    Wat was het druk op zondag 13 oktober waren de luisteraars een stuk wijzer ge- zitten waar Wim aan het vertellen was.
    in museum de Kleine Arcke. Voor de worden over de geschiedenis van Hoen- Dat was bij de eerste lezing wel anders;
    maandelijkse lezing/tentoonstelling was derloo. Gelukkig somde Wim niet alleen toen moesten mensen ook in de tweede
    Wim Wolfswinkel gekomen om meer te
    vertellen over het ontstaan van Hoender-
    loo. Daarin ging hij ver terug en hij
    kwam zeer goed beslagen ten ijs vertel-
    len.
    Wim gaf zijn lezing twee keer; om 12.00
    en 14.00 uur. Prima dat er een tijdslimiet
    aan zat, want praten over zijn passie kan
    hij volop. Hij doet, samen met wat ande-
    re dorpelingen, regelmatig onderzoek en
    ze trekken er vaak op uit. Daarbij vinden
    ze ook wel eens iets zoals een fraaie oude
    Franse munt, een juweeltje.
    Voor de eerste lezing moesten stoelen
    bijgezet worden, zodat de 35 aanwezigen
    konden zitten. Even een stel uit de kelder
    gehaald en iedereen kon genieten van de
    feiten die Wim opnoemde. Het zal nie- maar feiten op, maar vertelde hij op zijn kamer zitten. Maar iedereen kon prima
    mand verbazen dat namen uit de Hoen- eigen luchtige manier en daardoor was horen waar Wim het over had.
    derlose geschiedenis als Albert Brin- het prima te doen om naar zijn relaas te
    kenberg, dominee Heldring, Bijdam enz. luisteren.           Al met al was deze lezing zeer geslaagd
    in Wims verhaal voorkwamen.                       en ging iedereen met een tevreden gevoel
                      Bij de tweede lezing om 14.00 uur waren naar huis. Altijd leuk om toch iets meer
    Na ongeveer een uur en 15 minuten  nog eens 19 mensen komen luisteren en te weten over de geschiedenis van het
    stopte Wim met praten (echt waar!) en die konden allemaal in de kleine ruimte dorp waar je woont of gewoond hebt.
                                          De Nieuwe Plaggensteker - pagina 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12