Page 7 - April 20121
P. 7

Daardoor kan de krant iedere maand nog Hoenderloo van de laatste circa 20 jaar.  te plaatsen, maar die mensen waren er
    steeds gratis huis aan huis bezorgd wor-                toen gelukkig nog. Ze waren een deel
    den.                Theo heeft op een bepaald moment  van Hoenderloo en dus horen ze er bij.
    Het aantal adverteerders groeide en aangegeven om heel goede redenen te Als ik hier mensen verdriet mee doe spijt
    groeide en de dikte van de Nieuwe  willen stoppen met HAJO en de N.P. Dat me dat enorm en bied ik mijn excuses
    Plaggensteker ook. Gelukkig werd de was even een dingetje. Zou dat het einde aan. Zo'n kleuren omslag kost wel extra
    krant heel goed ontvangen bij de bevol- van de dorpskrant betekenen? Ik heb geld, maar dankzij sponsoring van het
    king en waren wij gemotiveerd om er besloten het alleen verder te proberen en beste ijsraam van Nederland kon die
    verder mee te gaan. De dorpskrant kreeg tot nu toe gaat dat best redelijk. Zonder gerealiseerd worden.
    steeds meer een plekje in de gemeen- Theo had ik het nooit gered om een krant
    schap en langzamerhand was hij niet op te zetten en op te bouwen, maar er Ik wil langs deze weg allereerst Theo
    meer weg te denken. De droom van Theo stond een goede basis en daar kon ik mee Engbers bedanken voor het mee helpen
    en mij was uitgekomen!       verder.               ontstaan en goed neerzetten van de
    In de loop van de jaren hebben we een Nog steeds doe ik het met veel plezier en Nieuwe Plaggensteker. Daarnaast uiter-
    aantal drukkers gehad. Na Goudkuil de tijd die er in gaat zitten is het helemaal aard de adverteerders, die gewoonweg
    hebben we een aantal keren via Erik waard. Niet altijd komt het even goed uit, sponsor zijn van ons blad. Natuurlijk ook
    Rijken de krant ergens anders laten maar als er weer een nieuw exemplaar drukker McWindos voor een geweldige
    drukken. Op Eriks tip zijn we terecht ligt ben ik er nog steeds trots op. Voor samenwerking en als laatste alle inwo-
    gekomen bij een nieuwe drukkerij in deze 250-ste editie heb ik een full colour ners van Hoenderloo. Dankzij jullie heb
    Lichtenvoorde, McWindos. Dat was in omslag gemaakt (net als bij nummer 100) ik genoeg onderwerpen om elke maand
    februari 2001 en ze hebben ons daar echt met mensen uit het verleden. Het zijn weer een N.P. in elkaar te zetten en door
    geholpen om er een beter product van te foto's uit het eigen archief van 2000 tot jullie positieve reacties blijf ik het ook
    maken. We zitten dus al weer 20 jaar bij en met 2003 en een paar foto's uit 2004. leuk vinden. Wie weet hou ik het nog wel
    deze drukker en het bevalt nog steeds Ik besef me dat er ook mensen op staan jaren vol!
    uitermate goed. Maar Lichtenvoorde …. die helaas zijn overleden en heb er wel
    Dat is niet naast de deur. Dat klopt en over getwijfeld om die wel in de collage Rob Spelde
    vele jaren zijn Theo en
    ik er naar toe gereden.
    In het begin met de N.P
    op een diskette, later
    Zipp-drive en nog later
    een gebrande CD om
    hem te gaan brengen en
    een week later er weer
    naar toe om hem weer
    op te halen. Dat waren
    gezellige ritjes, altijd
    met ergens onderweg
    een kopje koffie (met
    wat lekkers). De tech-
    niek werd echter steeds
    beter en nu kan ik de
    krant in pdf door sturen
    naar McWindos en een
    paar dagen later komen
    ze hem thuis brengen.
    Hoe geweldig is dat en
    we zijn dan ook nog
    steeds heel blij dat we
    daar de N.P. laten
    drukken.

    Honderden, duizenden
    onderwerpen en pers-
    onen zijn in al die edi-
    ties de revue gepas-
    seerd. Ik weet dat er
    mensen zijn die ze alle
    kranten nog hebben
    bewaard en dan heb je
    eigenlijk een mooi
    geschiedenisboekje van

                                          De Nieuwe Plaggensteker - pagina 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12