Page 7 - December2019
P. 7

Tsjonge, tsjonge. Zo ben ik bezig geweest met het jaaroverzicht van 2018 en voor je er erg in hebt moet ik die van 2019 al weer
    gaan maken. Dat wordt wederom een beste klus, maar het is ook wel weer ontzettend leuk om de Nieuwe Plaggenstekers van dit
    jaar door te bladeren en de gegevens op chronologische volgorde te zetten. En ik weet al voordat ik de eerste letter op papier heb
    gezet dat er ook in 2019 weer heel veel heeft plaats gevonden in ons dorpie. Door ontelbare uren inzet van vrijwilligers hebben
    anderen kunnen genieten. Van een feest, van een activiteit, noem maar op.

    Ik hoop dat u de moeite neemt om het jaar 2019 in Hoenderloo nog een keertje door te nemen en wellicht nog een keer te genieten
    van een bewogen jaar. Al met al is het een aardig dorpsgeschiedenisboekje wanneer alle jaaroverzichten achter elkaar geplaatst
    zouden worden. Veel leesplezier!

                      gedart te hebben. Het Nieuwe Initiatief nieuwjaarsreceptie van de biljarters van
                      was gestart met de inloopochtend in 't Veldheim gehouden. Er werd gezellig
                      Dorpshuus en iedereen was meteen  gegeten en gedronken en geproost op het
                      laaiend enthousiast. Januari is steevast de
                      maand van de jubilarissen en bij
                      Eensgezindheid werden op de eerste
    Op de voorpagina van het eerste nummer repetitieavond op 8 januari de trouwe
    van 2019 werd melding gemaakt van het leden gehuldigd. Lid Chris Schouten (5
    feit dat de Plaggensteker de 20e jaargang jaar lid) was niet aanwezig, maar de
    in ging. Toch wel een mijlpaaltje. Op 4 andere vijf dames wel: Tiny Brandsma
    januari kwamen de darters voor de  en Diny de Bondt (12½ jaar),Tine Vis
    eerste keer bijeen in 't Dorpshuus voor (15 jaar), Annie van Veldhuizen en
                      Dicky Nijkamp (45 jaar!) zijn zeer trouw
                      verbonden aan de Hoenderlose zang! In
                      de serre werd op hetzelfde moment de nieuwe jaar. Op 15 januari hebben vier
                                               Hoenderloërs hun oplei-
                                               ding tot buurtcontactper-
                                               soon in het kader van
                                               Het Nieuwe Initiatief
                                               afgerond en hebben hun
                                               certificaat gekregen.
                                               Een mooi moment voor
                                               Paul de Jongh, Jan
    het koppeltoernooi. Na een flink aantal                       Daemen, Rob Swennen-
    wedstrijden bleek het koppel Melvin                         huis en Hanneke van
    Bloem en Zino van Westerneng het best                        Kan. Drie daarvan kon-

                                          De Nieuwe Plaggensteker - pagina 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12