Page 9 - Maart 2020
P. 9

Geboren in ........


     Het is alweer de derde maand op rij dat de redactie in onze dorp-
     skrant een geboorte mag gaan melden. Eén van de leukste
     klussen! Twee maanden geleden waren er maar liefst 4 baby’s
     geboren bij (oud)Hoenderloërs, vorige maand 1 en nu ook
     weer eentje. En wie zijn dan de gelukkige nieuwe papa en
     mama? Feebe Abbink en Daan Ludwig! Op 21 februari is een
     scheetje van een baby geboren bij dit jonge stel, een meisje
     met de naam Dine Johanna. Roepnaam Dine. Wat hebben we
     de laatste tijd toch leuke namen van de nieuwe wereldburgers.
     Het jonge gezinnetje woont aan de Miggelenbergweg 54, vlak bij
     trotse opa en oma Hanneke en Werner. Oom Joris was speciaal voor Dine
     even overgekomen uit Schotland en hij moest toch wel even wennen aan het idee. Niet
     zozeer dat Dine geboren was, maar meer aan het feit dat Daan nu papa is. De redactie
     begrijpt dat het hartstikke goed gaat en we feliciteren alle famieleden van Dine. Heel
     veel geluk en dat je maar een grote meid mag worden.
    Petitie aangeboden op gemeentehuis                   den voor het Jongenshuis. Men probeert
                                        een doorstart te maken in kleinere vorm
    Op 5 maart had een groep mensen zich er geen jeugdzorglocatie opgeofferd dan het inmiddels ruim 170-jarige insti-
    aan het begin van de avond verzameld in wordt. Daarom heeft men maar weer tuut die door de geldlust van Pluryn
    de hal van het gemeentehuis van Apel- onderstreept en stellig gevraagd aan de gedoemd is te verdwijnen. Pluryn heeft
    doorn. Doel, het aanbieden van een peti- burgemeester om geen wijzigingen in het al besloten de stekker er uit te trekken en
                            bestemmingsplan van het ook minister de Jonge ziet geen heil in
                            terrein van 'het Jongens- een doorstart. Een vooropgezet spel? Het
                            huis' aan te brengen en dit lijkt er sterk op.
                            te behouden voor jeugd- Burgemeester Heerts nam de handteke-
                            zorg. Het aanbieden trok de ningen heel netjes in ontvangst en gaf
                            aandacht van de landelijke aan heel zorgvuldig om te springen met
                            pers en nu maar hopen dat de materie van de Hoenderloo Groep.
                            het ook het gewenste effect Daar houden we hem aan!
                            zal hebben.
                            Dat de ge-
                            meente niet
                            mee zal wer-
                            ken aan het
                            doortrapte
                            plan van Plu-
                            ryn om het
    tie met meer dan 4000 handtekeningen bestemmingsplan van het
    aan burgemeester Ton Heerts.    immense terrein van het
                      internaat te wijzigen zodat
    Medewerkers, jongeren, ouders, dorps- de zorginstelling er meer
    bewoners en betrokkenen van de Hoen- geld voor kan vangen.
    derloo Groep verzochten de gemeente Veel respect voor de
    Apeldoorn haar verantwoordelijkheid te mensen die proberen toch
    nemen en zich er hard voor te maken dat nog (jeugd)zorg te behou-
      Seniorentocht 2020
      Seniorentocht 2020     De seniorentocht staat gepland voor donderdag 4 juni a.s., maar zoals iedereen wel
     zal begrijpen en wellicht ook heeft voelen aankomen hebben we helaas moeten
     besluiten dit gezellige dagje uit voor onze senioren te moeten aflassen voor dit jaar.
     De maatregelen vanuit de overheid gelden op dit moment tot 1 juni en hopelijk zijn
     we dan aardig af van de ellende. Maar zeker is dat niet. We hadden een leuke lokatie
     geregeld, maar die bewaren we dan tot de volgende keer. Het belangrijkste is ........
                           BLIJF GEZOND
                        Namens de organisatie: Tonny Westerveld, Margriet Schol en Rob Spelde

                                          De Nieuwe Plaggensteker - pagina 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14