Page 9 - Augustus 2020
P. 9

Volop activiteiten bij Het Nieuwe Initiatief    Dat Het Nieuwe Initiatief (HNI) voorziet Jetten van de werkgroep HHIB, dat staat en wat een gaaf materiaal bleek Arend
    in een belangrijke behoefte is inmiddels voor Historisch Hoenderloo In Beeld, weer bij zich te hebben gehad.
    al lang geen geheim meer. Deze groep
    Hoenderlose mensen staat vaak klaar
    voor anderen in ons dorp die ergens
    behoefte aan hebben. Sociaal contact,
    een beetje aandacht, een gesprekje, een
    spelletje, noem maar op. Een vaste groep
    mensen maakt er dan ook gebruik van en
    er zijn er heel wat die bijvoorbeeld uit-
    kijken naar de inloopochtenden op vrij-
    dag. In het begin van de Coronatijd von-
    den deze uiteraard niet plaats en dat werd
    door meerderen node gemist.
    Gelukkig vinden deze inlopen nu wel
    weer plaats, uiteraard met in achtneming
    van de geldende regels. Men kan niet
    voorzichtig genoeg zijn natuurlijk. De
    spelletjesmiddag op dinsdag is nog even

                                        Op 31 juli was Klary Docter met een hele
                                        rits prachtige schilderijen van eigen hand
                                        aanwezig op de inloopochtend. Ze kreeg
                                        ontzettend veel complimenten over haar
                                        creaties en er werd dan ook echt genoten
                                        van haar doeken. Uiteraard vond de één
                                        het ene schilderij het mooist en een ander
                                        vond een ander doek net iets mooier.
                                        Over smaak valt niet te twisten, maar dat
                                        Klary schildertalent heeft is duidelijk. Ze
                                        werd zelfs af en toe een beetje verlegen
                                        van alle veren die ze kreeg.

                                        Bij HNI hebben ze nog meer ideeën voor
                                        de vrijdagochtendinloop en daar zullen
                                        we vast nog meer van gaan horen.

    een stap te ver, maar wie weet gaan die een keer geweest
    over een tijdje ook weer plaats vinden. In met prachtig oud
    een eerdere Nieuwe Plaggensteker heeft materiaal van en
    u al kunnen lezen dat op de eerste vrij- over Hoenderloo.
    dagochtend in juni in ‘t Dorpshuus bingo Helaas kon de
    gespeeld werd. Een activiteit waarbij de redactie op deze
    tafels mooi ruim uit elkaar gezet konden ochtend niet aan-
    worden en dus uitermate geschikt.  wezig zijn om wat
                      sfeerfoto’s te ma-
    De enthousiaste vrijwilligers proberen ken (sorry Arend).
    steeds iets leuks te bedenken als extraatje Er waren heel wat
    in deze zo gekke tijden. Zo is Arend mensen gekomen
                                          De Nieuwe Plaggensteker - pagina 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14