Page 9 - April 20121
P. 9

VIOS vertelt over ....... Luuk Bakker


                een Brabander in Hoenderloo


    Vandaag spreken we met de enthousiaste                 basisschoolprojecten om nieuwe leden te
    dirigent van onze Fanfare, die we                    werven voor de harmonie. Helaas is de
    hopelijk snel weer elke week in                     noodlijdende muziekvereniging van Riel
    Hoenderloo aantreffen voor de repetities                uiteindelijk toch samengegaan met die
    op maandagavond in het buurthuis!                    van Gilze, wel meteen een Harmonie uit
                                        de 1ste divisie.
    De geboren en getogen Brabander kwam                  Een muzikale rectrix op zijn middelbare
    als 7-jarige jongen al in aanraking met                 school speelde zelf fagot en startte een
    muziek toen een meisje van de plaat-                  blazersgroep met leerlingen en docenten.
    selijke harmonie in Riel gastlessen kwam                De muziekdocent van de school gaf lei-
    geven op de basisschool. Daarna werd                  ding aan deze groep, maar was zelf
    het hem tijdens een 'uitprobeer sessie'                 koordirigent en dat bleek toch een andere
    van dezelfde harmonie duidelijk dat                   tak van sport! Nadat Luuk als 17-jarige
    'trompet het gewoon was' voor hem. Hij                 onbevangen vroeg of hij 'het eens mocht
                                        proberen' was de dirigent in hem
                                        geboren. Hij leerde het zichzelf aan met
                                        behulp van tips van anderen en hij heeft
                                        nog 3 jaar leiding gegeven aan deze
                                        muzikale groep van leerlingen en docen-
                                        ten. Als 17-jarige stond Luuk ook nog
                                        met 300 andere koperblazers mee te
                                        blazen met André Rieu op het Vrijthof,
                                        met een super trotse opa als gevolg, die
                                        het ook nog in de plaatselijke krant liet
                                        zetten! Tenslotte speelt Luuk, als echte
                                        Brabander, natuurlijk ook in een echt
                                        carnavalsbandje! Met dit bandje 'Op de
                                        bonnen fooi' trekt hij al 12 jaar lang van
                                        kroeg naar kroeg.

                                        Luuk heeft serieus overwogen naar het
                                        conservatorium te gaan, maar een car-
                                        rière als dirigent is niet eenvoudig te
                                        realiseren met meerdere orkesten onder
                                           je leiding en vaak in de avonduren
    moest er nog wel eerst een jaar voor-                    van huis. Ook de auditie tot vak-
    bereidende muzieklessen voor vol-                      docent muziek verliep niet zoals
    gen voordat hij eindelijk vol trots                     verwacht op het onderdeel 'zang'.
    met een eigen trompet door de stra-                     Maar het onderwijs had intussen
    ten van Riel kon paraderen!                         wel zijn voorkeur gekregen en de
                                           keuze viel al snel op een studie
    Les kreeg hij van Rob Ysebeaert,                       geschiedenis in Utrecht. Tijdens
    een professionele trompettist en als                     de Master van deze studie in
    oudste van 3 jongens werd er thuis                      Amsterdam leerde Luuk ook Eva
    trouw geoefend na het eten. Het ging                     kennen, een saxofoniste die ook al
    dus goed en Luuk mocht al snel                        met onze Fanfare heeft meege-
    meedoen aan een samenspelklasje                       speeld!
    van alle blazers in het nabijgelegen
    Goirle. Het leerlingenorkest van de                     In februari 2019 kwam Luuk sol-
    harmonie klonk al een stuk beter en                     liciteren bij VIOS. Hij had een
    er verschenen leukere stukken op de                     eigen stuk meegenomen dat hij
    lessenaar. De First Suite in E-Flat                     zou 'proefdirigeren'. Dat was een
    van Gustav Holst is tot op de dag                      succes, want onze ervaren
    van vandaag zijn lievelingsstuk en is                    muzikanten speelden het stuk zo
    'kei-serieuze harmonie muziek'! Op                      weg!
    zijn 14de speelde Luuk al in het
    grote orkest en stak veel energie in                      (lees verder op pagina 11)

                                          De Nieuwe Plaggensteker - pagina 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14