Page 9 - December2019
P. 9

voorzitter van de vereniging. Terecht!                 voor een nieuwe uitdaging. Die laatste
                                        dag met de post door het dorp op de fiets
                                        zal ze niet snel meer vergeten. De jaar-
                                        lijkse toneeluitvoering van HTC was op
                                        9 maart en wat een lol hebben de leden
                                        van HTC gehad op en naast het toneel,
                      Het wordt bij bedrijven zeer gewaar- net als het publiek in de zaal. Het blijspel
                      deerd als men het bedrijf trouw blijft. 'zet het maar op de rekening' was werke-

    Begin februari kon er dan daadwerkelijk
    geschaatst worden op de ijsbaan van de
    Zevensprong. Het zag er lang naar uit dat
    dit niet zou kunnen, maar een koudefront
                      Nico Heekelaar
                      werd   begin
                      maart op een
                      wagen door het
                      dorp  gereden
                      omdat hij op 3
                      maart 12½ jaar
                      werkzaam is op
    zorgde voor velen dan toch voor veel de Hoenderloo
    winterpret. Het Nieuwe Initiatief (HNI) Groep. Iedereen
    kreeg steeds meer vorm en er werden in Hoenderloo
    gaandeweg steeds meer activiteiten ont- mocht het zien!
    plooid. Op 9 februari vond de eerste De jaarvergade-
    vrijetijdsbeurs plaats in 't Dorpshuus, ring van de
                                        lijk genieten; het stuk is gewoon hilarisch
                                        en het werd heel goed gespeeld. Een
                                        topavondje in 't Dorpshuus. De avond
                                        had voor Mees Thomassen, in een zeer
                                        hectische en zware tijd, nog een extra
                                        staartje. Hij werd gehuldigd voor zijn 40-
                                        jarig lidmaatschap van HTC; eerst als
                                        spelend lid, de laatste jaren als regisseur.
                                        Hulde Mees! In museum de Kleine
                                        Arcke is regelmatig plaats voor mensen
    waar meerdere verenigingen zich gepre-                 die een verhaal te vertellen hebben of iets
    senteerd hebben. Het was gezellig, nuttig vereniging Hoenderloo's Belang vond willen laten zien. Op 10 maart was het
    en zeer geslaagd. Twaalf uur klaver- plaats op 4 maart en toen werd afscheid de beurt aan één van de goeroes van oud
    jassen. Een groepje enthousiastelingen genomen van penningmeester Oskar van Hoenderloo, Wim van Mourik. De verza-
    staat er ieder jaar voor te trappelen. Dit Zuiden. Zijn functie werd overgenomen melaar had honderden oude krantenar-
    keer was het op 10 februari kaarten wat door John            tikelen en ansichtkaarten meegenomen
    de klok sloeg in 't Dorpshuus. De win- Troch. Wat            en de belangstelling voor oud Hoen-
    naar was na een gezellige halve dag een laatste             derloo was groot. Wim kon veel van
    Maarten de Leeuw uit Ermelo, een vaste werkdag             zijn kennis delen met anderen.
    deelnemer inmiddels.        voor Wilma
                      Wolffens-
                      perger op 8
                      maart. Ze
                      was bijna
                      15 jaar het
                      gezicht van
                      'de post' in
                      Hoenderloo
                      en ze ging

                                          De Nieuwe Plaggensteker - pagina 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14